Mój prąd 5.0

Program „Mój Prąd 5.0” w swojej kolejnej edycji został uruchomiony 22 kwietnia bieżącego roku. Dofinansowania zostały podniesione wcześniej, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynkowe, co pozwoliło uzyskać nawet do 58 tys. zł wsparcia. Według specjalisty z firmy Eaton, taka inicjatywa może pomóc w „odbiciu” rynku fotowoltaiki. Wcześniejsza edycja programu cieszyła się mniejszym zainteresowaniem ze względu na niskie dofinansowania i wymaganie przejścia na system net-billingu.

W perspektywie do roku 2030 przewiduje się dalszy wzrost cen energii elektrycznej, wynikający m.in. z wygasającego systemu wsparcia dla energii z węgla oraz rosnących kosztów emisji. Dofinansowanie z programu „Mój Prąd 5.0” przysługuje również tym, którzy już korzystali z poprzednich edycji i decydują się na inwestycję w dodatkowe urządzenia, takie jak magazyn energii czy pompę ciepła.

Mimo to, zachęta ta może nie wystarczyć, aby przekonać prosumentów do przejścia na system net-billing, który wciąż budzi wśród nich obawy dotyczące opłacalności.

Program Mój Prąd 5.0: Więcej środków na rozwój fotowoltaiki w Polsce

Piąta edycja programu „Mój Prąd” ma budżet wynoszący aż 955 mln zł. Rząd poinformował również, że w przypadku wyczerpania środków przed końcem programu, planowanego na 22 grudnia 2023 roku, zostanie uruchomiony dodatkowy budżet w wysokości 400 mln zł. Tak znaczne zwiększenie budżetu programu nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę zarówno unijne przepisy, jak i polską strategię energetyczną, które skupiają się na odnawialnych źródłach energii.

Dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd 5.0” przeznaczone są na instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW, z dopłatami do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących), a także na magazyny energii do 16 tys. zł. Osoby planujące inwestycję w pompy ciepła mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 4,4 tys. zł dla pompy powietrze-powietrze i aż 28,5 tys. zł dla gruntowej pompy ciepła. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 58 tys. zł, jeśli beneficjent zdecyduje się na inwestycję we wszystkie komponenty, w tym także na kolektory słoneczne i gruntową pompę ciepła.

Dofinansowania dla inwestorów: Mój Prąd 5.0 zwiększa kwoty wsparcia

Dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd 5.0” obejmują tylko instalacje rozliczane w systemie net-billing, podobnie jak w poprzedniej edycji. Program przewiduje również dodatkową zachętę w postaci 3 tys. zł dla osób rozliczających się w systemie opustów, które zdecydują się na przejście na net-billing. Dofinansowanie przysługuje również tym, którzy już skorzystali z programu w poprzednich edycjach i planują inwestycję w dodatkowe urządzenia, np. magazyn energii czy pompę ciepła.

Należy jednak zauważyć, że zachęta ta może okazać się niewystarczająca, aby przekonać prosumentów do przejścia na net-billing, który wciąż budzi wśród nich obawy dotyczące opłacalności. Wcześniejszy system opustów pozwalał na korzystanie z sieci jako „magazynu” energii produkowanej z fotowoltaiki, aż do 80% oddanej mocy. Natomiast formuła net-billingu opiera się na rynkowym mechanizmie popytu i podaży oraz godzinowych cenach energii.

Podsumowując, program „Mój Prąd 5.0” stanowi dobrą inicjatywę, która ma na celu poprawę wydajności instalacji fotowoltaicznej na terenie prywatnym w Polsce. Zwiększenie budżetu programu i dostępnych kwot dofinansowania przyczynia się do zwiększenia zainteresowania inwestycjami w odnawialne źródła energii, co może przyspieszyć rozwój rynku fotowoltaiki w kraju.

Więcej fachowych poradników znajdziesz na stronie hurtowni elektrycznej

Lub powróć do strony głównej

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *